Какво е Рейки

РейКи е древно целителско изкуство, при което целителят-посредник направлява Космическата енергия, преминаваща през него, за изцеление на нуждаещите се, като я предава чрез ръцете си. Както въздуха, който дишаме, така и Енергията от Космоса всеки миг постъпва в нас и ни изпълва с живот.
Във всички водещи религии се споменава за лекуването с ръце и с Енергия. Например знаем, че Иисус е изцелявал, полагайки ръцете си, и е предал на апостолите тези лечителски знания и умения.


Рейки и другите целителски системи работят на разстояние. Можете да заявите при нас дистанционни сеанси.

Даваме и безплатни консултации по телефона.

Обучението и сеансите могат да бъдат online, но не и посвещението (настройка) в Рейки.

За настройка е необходимо да ни посетите.
(Eнергиите, с които работим, пречистват всичко.)


Кой може да използва Рейки?

Всички хора могат да използват Рейки енергията. Всички се раждаме с потенциала (способности, знания и умения) да можем да балансираме енергиите в себе си и да се самолекуваме. Тъй като ние не развиваме този свой потенциал, ние забравяме как да се самолекуваме. Чрез Рейки ние можем да събудим нашите забравени знания и умения и това е работата на учителя – да се обърне към вътрешния потенциал на човека, настройвайки способността му за самоизцеление.

Посвещение в Рейки

Като система за изцеление Рейки се отличава от другите целителски методи с настройките, известни още и като посвещение, или инициация, които се получават по време на обучението. Всеки човек може да постави своите ръце върху друг и да му помогне, като ускори процеса на оздравяване чрез предаване на така наречената магнетична енергия. Човек, който е преминал процес на настройка в Рейки, овладява много древна техника, която представлява фина настройка на физическото и на етерното тяло в по-високо ниво на вибрация.
Въвеждането в Рейки включва три степени.
При първата степен на обучение ученикът получава постоянна настройка в енергията Рейки. По време на инициацията учителят предава на ученика усилена енергия. Тя преминава от темето на главата през горните енергийни центрове към слънчевия възел и излиза през дланите на ръцете. Може да бъде използвана за изцеление. От момента на тази настройка човек може да тръгне по пътя на осъзнаване на своя живот.
Настройката във втора степен включва ученика към по-високи нива на Рейки. Инициацията във втора степен, настройва ученика на енергийните ключове или символи, което дава възможност да се работи от разстояние, не само в настоящето, а също в миналото и в бъдещето над дадена ситуация и т.н. Тази настройка стимулира развитието на интуитивния център, който е разположен в хипофизата. Хипофизата работи като приемаща и предаваща станция – ръководи дейността на всички останали жлези в човешкото тяло, като оказва ефективен контрол върху тях.
Третата степен е своеобразно призвание. Инициираният може да избере дали да бъде мастер-лечител, мастер-учител или и двете. Мастер-учителят може да извършва посвещение и да предава своя опит на своите ученици. Повечето от Рейки-учителите са посветили като нови учители само няколко души, считайки, че такива могат да бъдат хора, които са най-предани на делото за съхранение и предаване на този вид целителско изкуство.
Настройката в Рейки е един вид духовно посвещение. По време на този ритуал става предаване на сили и сакрални знания, получаването на които е невъзможно нито устно, нито чрез четене на книги или „самонастройка”! Посредством това тайнство Рейки-учителят се обръща към вътрешните ресурси на човека, настройвайки неговата способност за самоизцеление и предаване на жизнена сила по пътя на активиране на енергийните центрове върху дланите. По такъв начин, самопосвещение, без непосредствен контакт с учител в Рейки или друга духовна система е невъзможно.

Рейки сеанси

Съществуват различни начини за предаване на енергия и целителски методи, използащи полагане на ръцете. Всички те имат свои определени наименования, но нямат отношение към Рейки. Ние не наричаме всички транспортни средства автомобили само, защото се движат и могат да превозват хора.
Рейки е достъпна за всеки и се отличава от другите целителски методи с удивителната си простота. Рейки се съчетава прекрасно с всички духовни и терапевтични методи.
Посветеният става проводник на Рейки и духовната жизнена сила. Като постави ръцете си, той може да достави тази енергийна форма по всяко време, когато има потребност от нея. В случай, че има нужда от Рейки, достатъчно е да се призове енергията, да се положат ръцете, за да се установи връзка с приемателя и тя да потече.
Когато се поставят ръцете върху тялото на получаващия, то само определя количеството енергия, от която се нуждае. По този начин се изключва възможността за предозиране и манипулация. В процеса на работа целителят не губи от своята енергия, защото не работи с нея. И даващият и приемащият получават изцеляващата сила на Рейки.
Едно от най-големите преимущества на Рейки е възможността за самоизцеление. Достатъчно е намерението, за да потече Рейки енергията.

Ползи от Рейки сеансите:

* С Рейки енергията може да се пречисти храна, вода, атмосферата и мястото, където живеем или работим. РЕЙКИ ПРЕЧИСТВА и дезинфекцира
* Освобождаване от отрицателните емоции, състояния и енергии
* Освобождаване от стреса и напрежението
* Общо подобряване на здравословното състояние и самочувствието
* Засилване яснотата на съзнанието, паметта и творческите способности
* Вътрешна хармония
* Повече самоувереност и самоконтрол
* Увеличена енергия, жизненост и работоспособност
* По-голяма ефективност и производителност в работата
Рейки не е религия, тъй като не съдържа символиили догми на вероизповедания или доктрини. В действителност това е древна наука за живота и жизнената енергия, скрита в продължение на хиляди години, до момента в който д-р Усуи я преоткрива.

Рейки не само изцелява недъзите, но също развива вродените способности, уравновесява духа, оздравява тялото, и по такъв начин помага за постигане на щастие. Изключително важно е да подчертая, че рейки не изключва, а напротив, отлично се съчетава с всички духовни и терапевтични методи.
Не на последно място, всеки ден е необходимо да си припомняме и да спазваме неотклонно петте принципа на рейки, завещани на поколенията от създателя Микао Усуи. Те следва да се превърнат в ръководни начала на получилия посвещение в рейки.

Петте принципа на рейки
Точно днес не се гневи.
Точно днес не се тревожи.
Точно днес бъди благодарен.

Точно днес работи усърдно.
Точно днес бъди добър с всички живи същества.

Думите „точно днес“ ни насочват към осъзнаване на значението на настоящия момент. Във всички големи духовни учения се споменава, че хората могат да са истински щастливи, да обичат, да развият своите таланти само, когато са тук и сега.

Защо боледуваме?

Повечето заболявания са следствие от нарушен баланс в организма. Той може да бъде причинен от небалансирано хранене, неправилен двигателен режим, преумора, изместени биоритми, дефицит на витамини и минерали и други.
Тялото има специфична енергийна система, подобна на кръвоносната. Енергията циркулира в мрежа от проводници и енергийни центрове (нади и чакри). Съществува пряка връзка между здравословното състояние и състоянието на тази енергийна система.
Чували сте за акупунктура и мокса – въздействие върху определени жизнени точки в тялото (малки чакри, разположени по енергийни меридиани).
Съществува по-проста и неинвазивна система за хармонизиращо и оздравително въздействие върху енергийната система на тялото, която се нарича РейКи. (Рей е жизнетворящата сила на Природата, а Ки е жизнената енергия).
Посредством полагане на ръцете върху основните енергийни центрове се постига баланс и хармонизация на енергийната система на тялото и оздравителен ефект където е необходимо.
Чакрите в дланите на ръцете излъчват тази енергия Ки и тя въздейства стимулиращо и балансиращо на енергийните потоци и тъкани. Затова ако ни заболи някъде, инстинктивно поставяме ръка на болното място.
При посвещение в РейКи се настройват определени чакри (енергийни центрове) и канали в организма, като тези чакри се насищат с енергия с изразен оздравителен ефект.

Втората степен на Рейки дава възможност за по-целенасочено въздействие и работа от разстояние.

 

 


Представяме ви книгата на Екатерина Стоянова
МОЯТ ПЪТ – от Рейки до Щит

Наистина уникални са преживяванията и размислите, които Катя споделя за своята работа и за получаването на нови системи за боравене с Космическата енергия, които черпи от вечното знание на Вселенския разум, за да помага на нуждаещи се и да ги предава на търсещите. Нейният опит е изключително ценен и интересен за всички практикуващи и търсещи от различни пътеки …

Прочетете повече …


 

Репортаж за книгата от Даниела Кънева (БНТ):
https://bntnews.bg/news/knigata-moyat-pat-ot-reiki-do-shtit-na-balgarskiya-pazar-1068675news.html


 

REIKI-1-video-Katya-Stoyanova