Чи аура

Чи-Аура балансиране е нов метод в енергийната медицина, който е разработен през март 1987 г. от Тимоти Дънфи. Лекуващият използва цялото си тяло като “носител на Светлина” за да засили вродените регенеративни (лечебни) способности. Звуците, специфичните техники и позиции на ръцете и шаманските елементи въздействат на био-електричните и био-магнитните полета и премахват вътрешнопсихичните блокажи и несъзнателната съпротива срещу личностната реализация.

Чи-Аура практикуващият и клиентът може понякога да почувстват, че лекуващата енергия идва от трансперсоналната област на архетипове от колективното несъзнателно, сакрални геометрични форми, разноцветни светлини, животински духове, духовни водачи, свещени езици и лечебни звуци. Връзката със сърцето на Небето и Земята създава специфична вибрация в тялото, която отваря достъп до тези многомерни светове и премахва тънката граница към необикновената реалност. Това е вибрацията на Любов и Светлина, която създава всички неща.

В Чи-Аура практикуващият не се явява лечител. Той/тя придобива способността чрез медитация и други личностни практики да стане мост между Небето и Земята и използва кохерентна светлина за да подпомогне процеса на оздравяване. (може да прочетете “Енергийна медицина: научни основи” от Джеймс Ошман (www.energyresearch.bizland.com)