Семинари

  • архангелска седмица
  • паричен поток
  • прекъсване на ненужни връзки
  • аз не съм тялото аз не съм ума
  • ребърдинг
  • регресия (past life regression)

 


Обред на пролетното равноденствие

Това е медитация, която ако бъде проведена по време на пролетното равноденствие или в близките до него дни, ще окаже силно влияние върху живота на практикуващия. Тя освобождава енергия в живота Ви, а това дава възможности за промяна и движение. Стимулира избора и решенията, които Ви помагат да израствате. Възможностите ще се появят и дали ще ги използвате или не е въпрос на свободна воля.
Тази медитация Ви отваря за влиянието на енергия, която ще Ви позволи да изявите във външния свят онова, което сте развили и отгледали през зимния сезон. Тя пробужда ново проникновение и по-силна интуиция и може да Ви призове да подложите на проверка вътрешните си цели и желания. Дали те наистина са това, което бихте желали да бъде проявено в живота Ви, или се занимавате с тях просто за удоволствие? Енергията на сезона, активирана чрез тази медитация, ще Ви постави ребром този въпрос. Важно е да следвате сърцето си. Правете това, което знаете със сърцето си, че е добро за Вас – това, което сте отгледали през зимата.

 


 Обред на лятното слънцестоене

Тази мощна медитация има потенциалната сила да предизвика започването на жътвата в живота Ви, което създава ново раждане на много нива. Тя проявява енергия, която Ви стимулира към проучване на това, как започвате. Така през следващите летни месеци ще се разгърне по-задълбоченото разбиране, че трябва наистина да има причина за това, кой сте и къде сте – дори и да не достигнете до детайлите. Това упражнение ще усили интуитивните Ви способности. През следващите месеци ще започнете да долавяте влиянието, което имате върху другите хора. Другите обикновено говорят за нещо „особено” във Вас, макар и да не могат да го определят. То е свързано с новата енергия, зараждаща се в полето на аурата Ви.
Идеализмът, посвещението и следването на по-висши цели стават по-важни в живота Ви. Може би това ще се прояви по време на изпитание или при среща с лицемерието. Ще се освободите от натиска на всекидневните събития.
През лятото интуицията, вдъхновението, плодовитостта, състраданието и широкия поглед за нещата ще се пробудят и ще избуят. Ще се осъществи по-голямата Ви свързаност с другите и не е необичайно хора от миналото Ви да се завърнат в живота Ви, за да можете сами да се уверите колко много сте се променили.
Енергията на сънищата става вибрираща. Тя често Ви разкрива информация за миналото Ви, която е важна за това, накъде вървите. Чрез сънищата ще можете да хвърлите поглед и да разберете какво може да Ви даде по-висшето.

 


 Обред на есенното равноденствие

Това упражнение се извършва четири поредни дни, три преди есенното равноденствие и в самия ден и по този начин освобождава енергия в живота на човек, която ще даде възможност за пречистване и подготовка. Това е времето, когато булото между физическото и духовното е най-тънко и най-лесно могат да се достигнат Христовите енергии за пробуждане на Тайнствата до края на сезона. Тази медитация стимулира възможности за промяна и за посяване на нови семена. Четири е числото на ритъма на една нова основа. Това е основа на нови енергии, които сте призовали в своя живот, за да използвате за предстоящата година за пробуждане и изявяване на по-големи възможности и творчество. Чувствайте се свободни да приспособите медитацията към себе си. Всеки трябва да се доближи до енергиите на сезоните и до техните Тайнства в съответствие със своята перспектива и еволюция.

 


Обред на зимното слънцестоене

Обредът на зимното слънцестоене има могъщ целебен ефект върху всеки и ще посее семена, които ще бъдат пожънати в живота му през пролетта. Това са семена на благополучие, просперитет, любов и просветление.
В ритуала се използва символика, която помага всеки да постигне съзвучие с динамичните ритми и ще засили възприемчивостта към ангелската и Христовата помощ през това време. Може да окаже значителен ефект върху сънищата и затова трябва да се обърне специално внимание на тях през този сезон. Ще разкрие нова вибрация в медитативното преживяване и ще даде възможности през следващите месеци за по-добра изява на женските енергии на Любов, Просветление и Интуиция. Ще открие през предстоящите месеци поле за външна изява на Вашата светлина. Дали ще се възползвате от тези възможности зависи от Вас.