Усуи Рейки

ТРАДИЦИОННО РЕЙКИ

Създателят на системата Рейки

Микао Усуи, неуморим изследовател, човек с невероятен талант и с добра душа, се ражда на 15 август 1864 година в село Йаго, район Ямагата, префектура Гифу. Още като момче Микао е изпратен на обучение в будистки манастир, където възниква интересът му към целителските практики. Винаги го e мъчел въпросът защо Буда и неговите ученици са можели да изцеляват физическите недъзи, без да губят от личната си енергия и защо тази възможност е била загубена.
Микао Усуи бил необикновено талантлив и работоспособен. На Запад привикнали да го наричат доктор, а не сенсей, както в Япония, и Усуи действително имал степен доктор по литература. Той притежавал задълбочени познания и в областта на медицината, психологията, теологията, изкуството на предсказанието, Ки Ко (японската разновидност на Чи гун) и други източни бойни изкуства.
Изучавайки в библиотеките на Киото древните писания, Микао Усуи все повече се убеждавал, че съществува някакъв способ за единение с енергията на Вселената, без да са нужни дълги години на упражнения и трудни практики. След многогодишни търсения, той отива в храмовете Курама, близо до “точките на силата”. Свещената планина Курама се намира недалеч от бившата столица на Япония, град Киото, и е висока повече от 518 метра. Самата планина е духовен символ на храмовия комплекс в Курама.
Микао Усуи прекарва 21 дни в пост, молитви и медитация, получава просветление и създава системата Усуи Шики Риохо, при която за лечение се използва “Вселенската енергията на живота”.
Използването на ключове (символи) позволява да се отправи тази енергия по меридианите на човешкото тяло. Усуи нарекъл този процес Рейки, съчетание на два йероглифа: Рей, означаващ „вселена“, „дух“, „душа“ и Ки, означаващ „енергия“, „живот“. Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.

Микао Усуи имал много ученици, шестнадесет от тях той посвещава в ранг учители по системата. На своите последователи завещава мисълта, че Рейки е пътят на състраданието и мъдростта, пътят за достигане на щастие и хармония.
Скоро след смъртта му Рейки се разпространява в Америка от Хавайо Таката и от там тя достига до Европа. В годините след войната последователите на Рейки в Америка срещали трудности за предаването на тази система, заради недоверието към всичко, идващо от Япония. Поради това те разпространили легендата, че Микао Усуи бил християнски монах, за да приемат хората с доверие учение, идващо от там.

Думата РейКи на японски обозначава Всемирната Жизнена енергия, която прониква всичко. Тази енергия се концентрира в чакрите и се насочва за лечение и възстановяване. Тя балансира енергетиката на организма.

При това не са възможни странични или отрицателни ефекти. Системата включва настройка на четирите горни чакри, медитация и методи за хармонизация и възстановяване на здравето. Действа на физическо, ментално, емоционално и психологическо ниво. Традиционното Рейки започва с първа степен и може да се стигне до степен Гранд Мастер.

При обучение в първа степен са необходими 4 подготвителни сеанса, а след настройката енергийното тяло се пречиства в продължение на три седмици. Този период е необходим преди да се извърши настройка във втора степен. Втора степен включва 3 символа за въздействие върху енергийното и емоционалното тяло и за работа от разстояние. Ниво Мастер-учител е за целители, които са се посветили на системата. То дава възможност да се настройват други хора в Рейки.

Думите „точно днес“ ни насочват към осъзнаване на значението на настоящия момент. Във всички големи духовни учения се споменава, че хората могат да са истински щастливи, да обичат, да развият своите таланти само, когато са тук и сега.

Посвещение в Рейки. Степени.

Като система за изцеление Рейки се отличава от другите целителски методи с настройките, известни още и като посвещение, или инициация, които се получават по време на обучението. Всеки човек може да постави своите ръце върху друг и да му помогне, като ускори процеса на оздравяване чрез предаване на така наречената магнетична енергия. Човек, който е преминал процес на настройка в Рейки, овладява много древна техника, която представлява фина настройка на физическото и на етерното тяло в по-високо ниво на вибрация.
Въвеждането в Рейки включва три степени.
При първата степен на обучение ученикът получава постоянна настройка в енергията Рейки. По време на инициацията учителят предава на ученика усилена енергия. Тя преминава от темето на главата през горните енергийни центрове към слънчевия възел и излиза през дланите на ръцете. Може да бъде използвана за изцеление. От момента на тази настройка човек може да тръгне по пътя на осъзнаване на своя живот.
Настройката във втора степен включва ученика към по-високи нива на Рейки. Инициацията във втора степен, настройва ученика на енергийните ключове или символи, което дава възможност да се работи от разстояние, не само в настоящето, а също в миналото и в бъдещето над дадена ситуация и т.н. Тази настройка стимулира развитието на интуитивния център, който е разположен в хипофизата. Хипофизата работи като приемаща и предаваща станция – ръководи дейността на всички останали жлези в човешкото тяло, като оказва ефективен контрол върху тях.
Третата степен е своеобразно призвание. Инициираният може да избере дали да бъде мастер-лечител, мастер-учител или и двете. Мастер-учителят може да извършва посвещение и да предава своя опит на своите ученици. Повечето от Рейки-учителите са посветили като нови учители само няколко души, считайки, че такива могат да бъдат хора, които са най-предани на делото за съхранение и предаване на този вид целителско изкуство.
Настройката в Рейки е един вид духовно посвещение. По време на този ритуал става предаване на сили и сакрални знания, получаването на които е невъзможно нито устно, нито чрез четене на книги или „самонастройка”! Посредством това тайнство Рейки-учителят се обръща към вътрешните ресурси на човека, настройвайки неговата способност за самоизцеление и предаване на жизнена сила по пътя на активиране на енергийните центрове върху дланите. По такъв начин, самопосвещение, без непосредствен контакт с учител в Рейки или друга духовна система е невъзможно.

Рейки сеанси

Съществуват различни начини за предаване на енергия и целителски методи, използащи полагане на ръцете. Всички те имат свои определени наименования, но нямат отношение към Рейки. Ние не наричаме всички транспортни средства автомобили само, защото се движат и могат да превозват хора.
Рейки е достъпна за всеки и се отличава от другите целителски методи с удивителната си простота. Рейки се съчетава прекрасно с всички духовни и терапевтични методи.
Посветеният става проводник на Рейки и духовната жизнена сила. Като постави ръцете си, той може да достави тази енергийна форма по всяко време, когато има потребност от нея. В случай, че има нужда от Рейки, достатъчно е да се призове енергията, да се положат ръцете, за да се установи връзка с приемателя и тя да потече.
Когато се поставят ръцете върху тялото на получаващия, то само определя количеството енергия, от която се нуждае. По този начин се изключва възможността за предозиране и манипулация. В процеса на работа целителят не губи от своята енергия, защото не работи с нея. И даващият и приемащият получават изцеляващата сила на Рейки.
Едно от най-големите преимущества на Рейки е възможността за самоизцеление. Достатъчно е намерението, за да потече Рейки енергията.

Ползи от Рейки сеансите:
* Изчистване на отрицателните енергии на емоционално ниво

* Освобождаване от стреса и напрежението
* Подобряване на здравословното състояние и самочувствието
* Засилване яснотата на съзнанието, паметта и творческите способности
* Вътрешна хармония
* Повече самоувереност и самоконтрол
* Увеличена енергия и жизненост
* По-голяма ефективност и производителност в работата
* С Рейки енергията може да се пречисти храна, вода или мястото, където живеем или работим.

Петте принципа на рейки:
Точно днес не се гневи.
Точно днес не се тревожи.
Точно днес се посвещавай напълно на работата си.
Точно днес бъди добър с другите.
Точно днес бъди благодарен за всичко.

 

REIKI-I_video_Katya_Stoyanova