ПРАНАВА

През 2003 година Грандмастер Екатерина Стоянова получава символа „ПРАНАВА“. ПРАНАВА е универсална система за изцеление, защита, освобождаване от блокажи и духовно развитие, която работи директно с първичната животворяща енергия на Космоса или Божествената любов, известна като Пранава, Ади Шакти, Аум, Амен, Божествена любов и други. Тази енергия излиза от сърдечния център – Анахата чакра. Затова при посвещение изискванията към кандидата са да има поне Каруна Рейки 1 и 2 – сърдечната чакра трябва да работи пълноценно, да няма блокажи в другите чакри и нади и добро здраве.
В БРЦ системата се практикува от 2006 г.
Въздействието на този символ е могъщо. Резултатите се забелязват веднага, още по време на сеанса.
Това е изключително ефективна система, базирана на Божествената животворяща енергия.
· разчиства пътя за всякакви начинания и дейности;
· възстановява вътрешния Мир;
· работи на всички нива, вкл. и кармично;
· целебната му сила създава Хармония на всички нива.

Системата се състои от две степени, с които може да се работи както едновременно, така и поотделно. Работи се безконтактно, с един символ и неговата мантра. Системата позволява работа на разстояние, а също така задаване на конкретен час за получаване назад и напред във времето, спрямо момента на предаване на енергийния поток. Линейното време е създадено за удобство на хората, но за системата няма ограничения за минало и бъдеще. Безконтактната работа осигурава огромно удобство и за лечителя, и за приемащия енергията, тъй като се задава ментално символът върху определените от системата позиции и след това се изчаква лечебният процес да завърши. Дава възможност да се работи едновременно с няколко човека.
Учителят Исус и великите учители са използвали тази енергия, когато са извършвали своите чудеса.