Ошо Нео Рейки

Двама души са в основата на тази система – Пясо и Химани.
Пясо води групи по Рейки в „Ошо Интернешънъл“ в Пуна, Индия, през 1988 г.  Химани също започва да води групи в същия център през март 1989 г. и продължава до 1998 г.  През това време тя, използвайки наученото в ашрама на Ошо, създава и развива нова, усъвършенствана система за напреднали в три части, наречена „Разширяване на Рейки и работа с метафизичната енергия“.
Ошо дава името си. Курсът бива наречен „Раджниш Нео Рейки“, а по-късно, на 12.09.1989 г. той сменя името си на Ошо и курсът се преименува на „Ошо Нео Рейки.

Докато при Традиционното Рейки работим с Ян енергията (Слънчева или Космиеческа), то при Ошо Нео Рейки работим с Ин енергията (Лунна или Земна).

Системата е преди всичко за духовно развитие чрез използване на първичната Земна енергия и кундалини. При нея се работи главно с долните енергийни центрове и след овладяването й ученикът постига равновесие и контрол над емоциите.

Думата Ошо означава океан, както и разширяване и задълбочаване на съзнанието. А Нео – да опознаеш нещо отвътре. С други думи тази система цели навлизане в океана на съзнанието, в духовния свят.

На японски О означава с огромно уважение и любов, а Шо – многоизмерно разширение на съзнанието. Звукът Ошо е мантра, която отваря медитативното пространство в нас. В същото време ставаме по-възприемчиви за получаване както на космическа енергия, така и на интуитивни прозрения и напътствия.

Системата включва настройки и по-мощни медитативни техники. Ошо Нео Рейки дава възможност за по-бързо лечение и включва работа с Кундалини. Системата е разделена на различни степени – младши лечител, старши лечител и Ошо Нео Рейки Мастер.

При Ошо Нео Рейки настройката се извършва върху долните чакри. Самата инициация открива лечебен канал, уравновесява и укрепва чакрите и ендокринната система. Тя позволява да се дава енергия на роднини, близки, приятели, като ползата от сесията за “даващия” и “приемащия” е еднаква.

Тази система позволява да откриете нови перспективи за духовното си развитие, съответстващи на вашата душевност.

Система за работа с емоциите и постигане на контрол над тях. След това започва истинското духовно развитие. Помага при психологични и психични разстройства и проблеми, свързани с логиката и мисленето; също за проблеми с долните чакри. Ошо Нео-Рейки 2 създава защитно поле около човека. Предлага възможност и за работа с душата.