ОМНИ целителство

ОМНИ ЦЕЛИТЕЛСТВО  (OMNI HEALING)

Това е мощна система за хармонизиране на жизнените енергии. Омни гарантира най-бързо изцеление. Омни е дадено чрез напътствията и ръководството на Божествената сила Шри Шив Сай. Д-р Самир Кале е бил напътстван и посветен от Шри Шив Сай (Триединство на Бог Шива, Ширди Сай Баба и Сатя Сай Баба). Предал му е системата по време на медитация. При посвещение в Омни се настройват всички енергийни центрове. Омни съществува от 7 април 1997 г. Шри Шив Сай е дал необходимите знания за лечение на всички нива – физическо, умствено, психологическо, емоционално, духовно и кармично. Тази система предоставя възможност за изключително интензивно лечение без странични ефекти и с най-малък разход на време за сеанс. Както и в другите системи, медиаторът се явява посредник – въздействието се извършва от Божествената сила Шри Шив Сай. В първа степен се усвоява работа върху себе си и с партньор, работа на разстояние и за разрешаване на конкретни ситуации. Втората степен е с по-големи възможности за работа от първата. Системата Омни включва общо 11 символа – 5 в първа и 6 във втора степен.
Характерното при нея е, че се използват интензивно и космическата енергия (Ян) и земната енергия (Ин). Балансираната работа с двете енергии дава много по-добри резултати.

В Омни има три мастерски степени – Мастер-лечител, Мастер-учител и Гранд Мастер.