Есейски практики

Есейските практики се използват за привличане на висшки същности за пълно изчистване на физическото и енергийното тяло от негативни енергии и въздействия, за изчистване на помещения, защита на целителя и работното му място, повишаване на енергийните му вибрации, както и за духовно развитие.
Лечебната енергия се събира чрез сърдечната чакра на лечителя и тъй като е много мощна, е необходима продължителна предварителна подготовка за овладяването й. При тези практики се работи с 5-те елемента и дървото на живота (според Кабала) и свещената геометрия. Необходимо е практикуващият да има пълноценно действаща сърдечна чакра.
В днешно време Есейските практики се различават от другите духовни практики по това, че изцеляващата енергия постъпва в друг енергиен център и се фокусира се в сърдечната чакра. Силата й е с голяма мощност и периметър на действие. Работи се безконтактно. Силата на енергийния поток изисква много добра предварителна подготовка на практикуващия.
Мастер Екатерина Стоянова е получила обучение и посвещение от възнесените есейски учители в терапевтичните и духовни практики. Системата е различна от всички останали, а резултатите са уникални!

КОИ СА ЕСЕИТЕ?
Исус Христос е проповядвал духовна практика, водеща към духовно-енергийно пробуждане, затова и учениците му са проявявали различни свръхспособности, свръхсили, чрез които са лекували и извършвали чудеса.
Нещо повече – преди да напусне окончателно този свят, Исус е предал на учениците си всички свои познания по начин, който днес наричаме инициация (посвещение).
Исус е бил в Общността на есеите – чисти последователи на Мойсей. От тях той е възприел великото посвещение в същността на езотеричните знания. Родителите на Исус са били ревностни есеи. Там се казва, че Исус още в детството си е получил образование, развиващо неговата висша същност.
(Леви Х. Доулинг също е описал целия живот на Иисус в книгата си „Евангелие на Иисус Христос“. Книгите на есеите са преведени на английски и френски от световноизвестният специалист по древни езици и цивилизации Едмонд Бордо Шекли. Заедно с френския писател Ромен Ролан, проф. Шекли основава „Биогенното общество“, което публикува древните книги на есеите и възражда техните знания за естествен начин на живот и духовно просветление. Евангелието на Мира на есеите е преведено и на български.)
Двеста години преди Христос сред евреите в Александрия и Палестина се появило мистично движение. В Eгипет мистиците били известни като „лечителите“ (терапевти), а техните духовни братя в Палестина се нарекли есеи или назореи.
Етимологията на названието им произхожда от еврейската дума „асия“, което в превод означава божии слуги, святи, посветени, а на иврит – благочестиви.
Филон Александрийски говори за тях като за братство на чистите и като за мистици, подобни на тези в питагорейското общество. Според Плиний Стари те са живеели недалече от пустинните брегове на Мъртво море, заподно от Кумран. Една от есейските групи, живеели там, се именувала „терапевти“, т.е. лечители в служба на Бога.
Всъщност, почти всички от основателите на бъдещото християнство са били есеи – света Ана, Йосиф и Мария, Йоан Кръстител, Исус, както и неговите първи последователи – апостолите Симеон, Петър и Андрей, Филип, Бартоломей, Яков и Йоан, есеи са били също така и Йоан Предтеча, родителите му Елисавета и Захарий, Йосиф Ариматейски, който получил разрешение да погребе тялото на Исус и др.
Те притежавали живата наука, съдържаща се във всички тези откровения.
Есеите са наследници и последователи на учителя на справедливостта Мелхиседек, който още в древността ги е уведомил, че Синът Божий един ден ще се роди от техните среди.Той им е завещал, че между Бога и човека не бива да има посредник.
Основната задача на есеите според вярванията им била обогатяването на душата.
Есеите са знаели, че душата е безсмъртна и че тя се намира само временно в оковите на физическото тяло.Те са казвали, че ако душата се освободи от тези окови, тя ще може с радост да се издигне нагоре в небесата и тогава ще придобие вечна свобода.
Понеже знаели, че ще бъдат за кратко време на земята, не искали да опетняват вечните си души.Точно тази нагласа, строгата дисциплина, абсолютният отказ от лъжа или компромис ги правел обект на толкова много гонения през вековете.
Вярвали, и с право, че са наследници на синовете и дъщерите на Бог, наследниците на велика древна цивилизация. Работили усърдно, за да може да се осъществи триумфа на светлината над мрака в човешкия ум.
Есеите смятали, че те са натоварени с мисия, която щяла да се окаже в основата на християнството и на западната цивилизация. Били подкрепяни в това свое усилие от високоразвити същества, които ръководели братството.Те са били истинските светци и учители.
Есеите се смятали за пазители на Божественото учение. Те притежавали много древни ръкописи, някои от които препращали към зората на времето. Голяма част от учениците прекарвали времето си в декодирането им, превеждали ги на няколко езика, и ги преписвали, с цел да се увековечат и запазят тези напреднали познания. Те вярвали, че тази работа е тяхна свещена задача.
Те били светлината, която свети в тъмнината и която я приканва да се промени в светлина.