Курсове

Български Рейки център предлага:

I. Oбучение  по традиционната система Рейки на д-р Микао Усуи – Усуи Шики Риохо

 •  Усуи Рейки І-а, ІІ-а и III-a степен,

II. ДРУГИ СИСТЕМИ:

 • Каруна Рейки І-а, ІІ-а и III-a степен,
 • Ошо Нео Рейки І-а, ІІ-а и III-a степен
 • ОМНИ целителство І-а и ІІ-а степен
 • Дивия Сутра
 • Кристалотерапия
 • Рудракшитерапия
 • Индийски Енергиен масаж
 • Виолетов пламък
 • Пранава
 • Озон (енергиен метод)
 • Буда медицина
 • Есейски практики
 • ЩИТ

III. Диагностика и консултации от опитни Рейки целители чрез изброените системи.