Леене на восък

Този древен ритуал се извършва чрез мантри или молитви. Изливането на разтопения пчелен восък във вода изчиства всяка негативна енергия и стрес. По фигурите, които се образуват, може да се види и разбере причината, която е довела до влошаване състоянието на човека. Восъкът е носител на информация, която чета по фигурите. Чрез картини, които ми се дават,  описвам мястото на проблема. Тълкувам и давам напътствия на хората как да се справят, като едновременно им правя защита.