КНИГИ

МОЯТ ПЪТ – от Рейки до Щит

Наистина уникални са преживяванията и размислите на Катя, които изпитва при получаване на нови видове и системи за боравене с Космическата енергия. Така тя стига до системите „Пранава“ и „Щит“, които черпи от вечното знание на Вселенския разум, за да помага на нуждаещи се и да ги предава на търсещите. Много искрено и откровено Катя споделя в книгата труднос-тите и грешките, които е срещнала в своята работа с Рейки и те са изключително ценен опит за всички, които започват да практикуват тази система. Читателят разбира какви трудности и опасности го дебнат, ако не се занимава отговорно и сериозно с това знание и не спазва изискванията и нормите за практикуването му. Много полезни са и разсъжденията на авторката за отношението на Рейки с религията. Самата Катя е православна християнка и с опита и примера си показва на практика, че Рейки не е религия, а знание и умение за работа с космическите енергии в помощ на хората и за осъзнаване и разбиране на собствената си душа и дух, за развитие на способностите и духовността на всеки. . . .
Книгата на Катя Стоянова ни потопява в невероятния свят на космическите и духовните енергии и е принос във възприемането на идващото ново време на все по-развити и невероятни до вчера технологии и на все по-възвишено и светло духовно разбиране на света и на самите нас. Затова ще е полезна и за тези, които нямат определен интерес към Рейки, а са търсещи светлина и знание умове и души.

Наско Атанасов, журналист

Системата за естествено изцеление на Усуи

Книгата представлява един прекрасен исторически обзор за създаването и развитието на системата Рейки и на Рейки обществото. Същевременно тя е едно кратко, но доста пълно практическо ръководство.
Представени са сбито и изчерпателно основните идеи на източната медицина – меридианите, жизнената сила, петте природни стихии и цикълът Шен.
Изложена е психологията на лечителското изкуство, както и едно уникално интервю със създателя на системата Микао Усуи.
Интерес представлява също отличният превод на стихотворения от император Мейджи, които са били любими на Микао Усуи.

Авторът на книгата Наталия Алексеева Балановская е учител по Рейки, психоенергосугестолог, учител по метода на Луиз Хей, член на Асоциацията на народните целители на Русия и автор на много системи за психологически тренинг.

Системата за естествено изцеление ОМНИ

ОМНИ е система за естествено изцеление, подобна на Рейки, но с много по-големи възможности.
Какви са ползите от Омни?Отлично здраве и бързо възстановяване след травми, удължаване на младостта, психическа стабилност и енергичност, засилване на интуиция и интелигентност, голяма устойчивост на неблагоприятни въздействия, патогенни зони, психически атаки и др., възможност да помагате и на други хора при здравословни, емоционални и житейски проблеми, ускорено духовно (психоенергийно) развитие.
Как мога да получа Омни?
Като посвещение (настройка) от Омни мастер. Необходимо условие е минимален опит с боравене с жизнената енергия – рейки, йога, ци-гун или друга система за самоизцеление или автогенен тренинг.

Практични уроци по йога

Свами Шивананда Сарасвати

Йога е една от шестте философски системи, които съществуват в Индия. Тя е изцяло с практична насоченост.
Йога е точна наука, която се базира на неизменните Закони на Природата. Тя е известна на хората от всички страни по света и е почитана с благоговение, тъй като съдържа основния ключ към царството на Мира, Блаженството, Мистериите и Чудесата. Западните философи са намерили утеха и мир в тази Божествена Наука. Самият Исус Христос е бил всъщност Раджа-йогин.
Самообладанието е Йога. Спокойствието е Йога. Сръчността в действието е Йога. Контролът на сетивата и ума е Йога. Всяко нещо, чрез което постигаме някакво съвършенство в живота е Йога. Йога е универсална дисциплина, която води до всестранно развитие на тялото, ума и душата.

.