За нас

Български Рейки център e първият създаден Рейки център в България.

Създаден е през 2000 г. в гр. София под ръководството на Рейки Мастер Екатерина Стоянова. Центърът си поставя за цел популяризирането на естеcтвената система за самовъзстановяване и хармонизация, дадена от природата на всички живи същества – РейКи.

Ръководител на Рейки Центъра е Екатерина Стоянова, притежаваща следните квалификации:

 • Усуи Рейки Риохо гранд-Мастер (Традиционно Рейки)
 • Каруна Рейки гранд-Мастер
 • Ошо Нео Рейки Мастер-учител
 • ОМНИ МАСТЕР-УЧИТЕЛ
 • Дивия Сутра медиатор – II степен
 • Омни Сай Сутра медиатор – II степен
 • Омни Ануграха медиатор – II степен
 • Кристалотерапевт и учител
 • Рудракшитерапевт
 • ЧИ-АУРА терапевт ІІ степен
 • Огнен диамант – II степен
 • Озон – Мастер-учител
 • Буда медицина – Манла – Мастер-учител
 • Есейски практики – терапевт и Учител
 • Биоенергокоректор (удостоверение от Одеския Институт за Човека, филиал на Руско-Американския университет и Сертификат от Асоциация „Феномени“)

 

Обучението и сертификатите в БРЦ са по духовната линия на
д-р МИКАО УСУИ; д-р САМИР КАЛЕ
В БРЦ практикуват и други опитни РЕЙКИ МАСТЕРИ и медиатори.