Виолетов пламък

Резултат с изображение за сен жерменВиолетовият пламък е повече от виолетовата светлина. Това е невидима духовна енергия, която се проявява като виолетов цвят пред този, който е развил в себе си духовно виждане. В миналите векове знанието за Виолетовия пламък се е давало само на неколцина избрани, конто са доказали, че са достойни за това. Светците и Адептите на Изтока и Запада отдавна са използвали Виолетовия пламък за ускорение на духовното си развитие, но на широките маси това познание е било открито едва в двадесетото столетие.
Виолетовият пламък служи за много цели. Той ни оживява и укрепва. Той може да изцели емоционалните и даже физическите проблеми, да подобри взаимоотношенията и облекчи живота. Най-важното е това, че Виолетовият пламък превръща негативната енергия в позитивна, коего го прави ефективен инструмент при изцеление. Днес ние знаем повече, отколкото когато и да било по-рано за това, че причината за болестта може да се корени в нашего ментално, емоционално и духовно състояние. Трансформирайки негативните мисли и чувства, Виолетовият пламък сьздава платформа за нашето изцеление.
Виолетовият пламък е сыцността на един от седемте лъча. Както слънчевата светлина, преминавайки през призма, се разлага на седемте цвята на дъгата, така и духовната светлина се проявява като седем лъча. Всеки лъч има особена светлина, честота и качество на съзнанието на Бога. Виолетовият лъч – това е седмият лъч. Когато вие го призовавате в името на Бога, той слиза във вид иа поток от енергия и разпръсква виолетов пламък във вашите сърца, носейки качества на милосърдие, всеопрощение, справедливост, свобода и трансмутация.

СЕН ЖЕРМЕН
Сен Жермен е известен като Учител на Седмия Лъч. Всеки път, когато се обръщаме към него с молитва, той ни носи много дарове на духа – своята радост, такт и способност за съзидание. Той може да ни въодушеви за новаторство в науката, литературата, религията, управлението, философията, образованието, лечителството, алхимията и други области.
В течение на почти седемдесет години Сен Жермен ни е подготвял за встьпването в ерата на Водолея – ерата на мира, свободата и просвещението. Той се е явил на Гай Балард в началото на 1930-те години и му дал първия урок на Виолетовия пламък.
Сен Жермен ни е съобщил, че след столетия опазване в тайна на знанията за Виолетовия пламък, Учителите са решили в това критично време да ги предадат на хората за да започнат да ги използват. Сен Жермен е казал: „Използването на Виолетовия поглъщащ пламък е по-ценно за вас и за цялото човечество, отколкото всички богатства, злато и скъпоценни камъни на тази планета“.
Сен Жермен ни е дал утвърждението „АЗ СЪМ Виолетовият огьн, който сияе, АЗ СЪМ чистотата, която Бог желае!“ Когато повтаряте това и други утвърждения с Виолетовия пламък, той прониква във всяка клетка и атом на вашего тяло, във вашия ум и емоции, във вашего подсъзнание и памет.

АЗ СЪМ Виолетовият пламък,Резултат с изображение за виолетов пламък
Който сияе сега в мен!
АЗ СЪМ Виолетовият пламък
Светлина, покланям се пред теб!
АЗ СЪМ Виолетовият пламък
С могъща космическа сила!
АЗ СЪМ Божествена светлина,
Вечно сияеща в света!
АЗ СЪМ Виолетовият пламък,
Като слънце навсякъде огрявам!
АЗ СЪМ святата Божия сила,
Свобода на всички дарявам!

Когато повтаряме „АЗ СЪМ виолетов пламък“ (което означава „Бог в мен е виолетов пламък“), ние се преобразяваме и можем да получим по-тясна връзка с Бога.

Настройването с Виолетовия Пламък е радост и за даващия и за получаващия.

Всеки веднъж настроен, може да настройва други хора и така да разширява кръга на тези, които са готови да трансформират негативното в красота, мъдрост и радост.

Той изключително добре се комбинира с Рейки, медитации и визуализации