Апаратури

Рейки центърът разполага и предлага процедури със системата MindSpa

 

  • Системата е разработена от водещи специалисти неврофизиолози и психолози от Московския държавен университет и от Станфордскияуниверситет – д-р Рут Олмстед и д-р Ричард Бендлер.
  • Ефектът от ползването на системата е постигане на качествена релаксация, концентрация и целенасоченост на мисълта; подобряване на съня и паметта.

 

BIOPTRON

      

Уредите BIOPTRON са медицински уреди, които се използват както в професионалната среда на болници, специализирани институции, уелнес и спортни центрове, така и в условията на дома. Системата за светлинна терапия BIOPTRON е за всекиго: широк обхват от приложения, лесна за употреба, безболезнена и с кратък период на прилагане на лечебните процедури, без известни отрицателни ефекти и произведена в Швейцария!
Уредите BIOPTRON притежават иновативна технология и са предназначени за всекиго. Налични са стойки за под за всеки един от уредите, които позволяват удобно позициониране, в зависимост от индивидуалните потребителски нужди. По този начин, всяка част от тялото може да бъде лесно третирана, като се осигурява спокойно и приятно провеждане на лечебната процедура. Различавайки се само по размер и дизайн, и трите модела разполагат с еднакви физически характеристики на светлината и по този начин оказват идентичен ползотворен ефект върху организма на човека.
Всички уреди за светлинна терапия BIOPTRON са произведени в Швейцария от BIOPTRON AG.
BIOPTRON AG е швейцарска компания, която се присъедини към Zepter Group в средата на 90-те години на 20-ти век. Постигнати са забележителни резултати в областта на светлинната терапия, произтичащи от научните изследвания, опита и експертния потенциал на Zepter Group. Тези открития непрестанно биват въвеждани в производството на светлинната терапия BIOPTRON.

Древна светлинна терапия слънчевата светлина –
източникът на живота

Употребата на светлинната терапия в медицината има дълга история. Първият светлинен източник използван във фото-медицината е естествената слънчева светлина. Дори в древен Египет слънчевата светлина е била използвана с медицински цели. По-късно Хипократ е описал употребата на слънчева светлина за лечение на различни медицински проблеми. Въпреки че по това време не съществува медицинско обяснение за същността на слънчевата светлина, лечебната й сила е била известна и римски и арабски лекари са въвели използването й в общата медицина.

Днес е известно, че организмът на човека трансформира светлината в електрохимична енергия, която активира верига от биохимични реакции в рамките на клетките, които не се ограничават само до третирания участък, а включват целия организъм.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Изобретението

Датският лекар Нийлс Риберг Финсен постави началото на съвременната светлинна терапия преди около 100 години. През 1903 г. той беше удостоен с Нобелова награда по медицина за постиженията си в областта на светлинната терапия. Финсен създаде първия уред, който може да генерира синтезирана слънчева светлина и постигна забележителни резултати в третирането на пациенти, страдащи от специален тип кожна туберколоза.

ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА

Какво представлява светлината на BIOPTRON?

Системата за светлинна терапия BIOPTRON е патентован в целия свят медицински уред със специфичен оптичен елемент, генериращ светлина, която е подобна на тази част от електромагнитния спектър, съдържаща се в слънчевата светлина, но без УВ-лъчи.

Светлинната терапия BIOPTRON може да действа по естествен начин, като допълва регенеративните и ребалансиращите способности на организма и по този начин му помага да освободи собствения си лечебен потенциал. При третирането на тъканите, светлинната енергия подпомага процеса на биостимулация (което означава, че тя стимулира разнообразни биологични процеси в организмите по положителен начин и така подсилва функциите на организма).

Оценявайки системата като удобна за приложение от потребителя и в качеството си на не фармацевтичен продукт, технологията на светлинната терапия BIOPTRON се превърна в широко използвана и приемана в медицината като удобен за потребителя, ефективен, не фармацевтичен медицински уред.

За над 15 години клинични изследвания по света, системата се е доказала като поддържаща терапия в консервативното лечение на остри и хронични наранявания, както и на пост-оперативни рани. Лечебната философия на Хипократ започва да повлиява отново медицинските среди: „Primum non nocere“ (“ Първо, не вреди“) и „Vis Medicatrix Naturae“ („Почитайте лечебната сила на природата“). Светлинната терапия BIOPTRON е одобрена като медицински уред, в съответствие с Директива 93/42/EEC.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Светлината BIOPTRON е поляризирана: вълните й се движат (осцилират) в паралелни равнини. Светлината, излъчвана от уредите BIOPTRON достига степен на поляризация от 95 %.

Светлина BIOPTRON поляризация.

Стъкло
до над 95% поляризация на излъчвания спектър
Поляризация чрез отражение
ПОЛИХРОМАТИЧНОСТ
Светлината BIOPTRON е полихроматична светлина. Това означава, че тя не съдържа само една дължина на светлинните вълни (като лазерната светлина), а широк обхват от светлинни вълни, включително видимата светлина и част от инфрачервения спектър. Дължината на вълната на светлината BIOPTRON обхваща от 480 nm до 3 400 nm. Електромагнитният спектър на BIOPTRON не съдържа УВ-лъчи!

Светлината BIOPTRON е полихроматична светлина.
НЕКОХЕРЕНТНОСТ
За разлика от лазерната светлина, светлината BIOPTRON е некохерентна или извън светлина извън фаза (дефазирана). Това означава, че светлинните й вълни не са синхронизирани.

Светлината BIOPTRON е некохерентна или светлина извън фаза (дефазирана).

Кохерентна или светлина във фаза
Лазерна светлина
Некохеретна или светлина извън фаза (дефазирана)
BIOPTRON светлина
НИСКОЕНЕРГИЙНА
Светлината BIOPTRON има нискоенергийна плътност. Тази енергийна плътност оказва биостимулиращи ефекти и позволява на светлината да стимулира многообразни биологични процеси в организма по различен начин.Светлината BIOPTRON има нискоенергийна плътност.
БИОСТИМУЛИРАЩИ ЕФЕКТИ
Светлината BIOPTRON оказва биостимулиращи ефекти: когато се приложи върху кожата, тя стимулира чувствителните на светлина вътреклетъчни структури и молекули. Това инициира верижни клетъчни реакции и засилва така наречения вторичен отговор, който не се ограничава само до третирания участък на кожата, а включва и целия организъм.Светлината BIOPTRON има биостимулативни ефекти: когато се прилага на кожата, тя стимулира светлочувствителните вътреклетъчни структури и молекули.

СТИМУЛИРА И МОДУЛИРА
Светлинната терапия BIOPTRON стимулира и модулира възстановителните и обновяващите процеси, както и процесите в имунната система на човека.

ДЕЙСТВА ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН
Светлинната терапия BIOPTRON действа по естествен начин чрез поддържане на регенеративния капацитет на организма и следователно помага на организма да освободи собствения си лечебен потенциал.
Още от нейното създаване преди 15 години, употребата на светлината BIOPTRON като терапевтично средство е с популярно приложение при множество медицински проблеми.

 Линк към официалният сайт на Биоптрон